Zbieranie roślin leczniczych

Przed rozpoczęciem zbierania surowców leczniczych konieczne jest upewnienie się, że dobrze znasz odpowiednią roślinę. Niestety często zdarzają się przypadki, gdy kierując się obrazami słabo odtworzonymi w książkach, poszczególni kolekcjonerzy mylą rośliny i zamiast jednego zbierają zupełnie inny gatunek.

 

 

 

Dobrze, jeśli w tym samym czasie zbiera się „nieszkodliwą” roślinę, ale można również złapać trującą roślinę, wtedy tragiczny wynik nie jest wykluczony. W przypadkach wątpliwych lepiej niczego nie zbierać niż raz popełnić błąd.

 

Jeszcze bardziej odpowiedzialne jest traktowanie surowców leczniczych sprzedawanych przez osoby fizyczne na wszelkiego rodzaju targowiskach, zwłaszcza w miejscowościach wypoczynkowych i wsiach. Oprócz sumiennych i kompetentnych ludzi na takich rynkach działają również szarlatani.
Autorzy zmuszeni są po raz kolejny podkreślić, że z tego powodu lepiej jest zbierać surowce roślinne pod kierunkiem specjalnie przeszkolonych instruktorów-zamawiających. Zbieracze zazwyczaj przed rozpoczęciem zbioru otrzymują odpowiednie instrukcje dotyczące zasad zbierania, które pozwalają pozyskać wysokiej jakości surowce i uchronić zarośla roślin przed wyczerpywaniem się.

Substancje czynne, które decydują o właściwościach leczniczych roślin, są z reguły nierównomiernie rozmieszczone w narządach i tkankach. W niektórych gatunkach roślin substancje lecznicze gromadzą się w korzeniach, kłączach, bulwach, cebulkach i innych narządach podziemnych, w innych – w liściach, łodygach, pąkach, korze itp., u innych – w kwiatach, owocach, nasionach, czyli w części generatywne.

Okres zbioru zależy od stopnia rozwoju zebranych części roślin i czasu maksymalnej akumulacji w nich substancji czynnych. Wartość lecznicza surowców bezpośrednio zależy od czasu zbioru, ponieważ te same rośliny w różnych fazach rozwoju zawierają różne ilości substancji aktywnych. Oczywiście wskazane jest zbieranie surowców w okresie maksymalnej zawartości w nim substancji aktywnych, ale czasami to maksimum nie pokrywa się z czasem maksymalnego wzrostu zebranych części roślin.

W narządach podziemnych maksymalna akumulacja substancji czynnych z reguły przypada na okres względnego spoczynku roślin, to znaczy od końca sezonu wegetacyjnego do początku wiosennego odrostu narządów nadziemnych. W praktyce korzenie, kłącza, bulwy i inne podziemne części roślin są zbierane pod koniec sezonu wegetacyjnego, kiedy części nadziemne zaczynają więdnąć, ponieważ w wielu roślinach surowcem leczniczym jest albo cała nadziemna nie- zdrewniała część rośliny, zwana w skrócie „trawą”, lub tylko wierzchołki pędów liściastych lub niektóre liście.

Maksymalna zawartość wielu substancji aktywnych w tych częściach roślin przypada na fazę pączkowania – początek kwitnienia. Większość roślin osiąga maksymalny wzrost przed kwitnieniem, dlatego okres ten jest najbardziej odpowiedni do zbioru trawy i liści. Z drzew liście są zwykle zbierane przez całe lato, dopóki nie zaczną żółknąć przed opadnięciem liści. Pąki drzew i krzewów zbiera się na wiosnę, kiedy nabrzmiały, ale jeszcze nie zaczęły kwitnąć. Pąki brzozy i sosny można zbierać pod koniec zimy. Kora zbierana jest tylko wiosną i wczesnym latem, w okresie spływu soków, kiedy łatwo oddziela się od drewna. Pąki, kwiaty, pojedyncze części kwiatów, całe kwiatostany, dostawcy i farmaceuci zwykle nazywają „kwiatami”. Są zbierane podczas pączkowania i kwitnienia roślin.

Zbiórka zostaje zatrzymana, gdy tylko kwiaty zaczną się kruszyć. Owoce i nasiona zbiera się w pełnej dojrzałości. Wskazane jest pozostawienie na roślinie części kwiatów lub owoców do siewu i odbudowy zarośli. Pozyskiwanie surowców dla roślin drzewiastych, zwłaszcza kory i pąków, może odbywać się tylko za zgodą organów ochrony lasu, na specjalnie wyznaczonych terenach. Bardzo wygodne jest łączenie zbioru niektórych rodzajów surowców z trzebieżą, gdy niektóre drzewa i krzewy są ścinane i można je wykorzystać do obrania z nich kory lub zebrania pąków itp.

Ogólne zasady zbierania roślin leczniczych:

• z reguły kwiaty roślin leczniczych należy zbierać na samym początku pełnego kwitnienia rośliny, na pewno przy suchej pogodzie; najlepszy czas na odbiór to południe.
• zbierać nasiona dopiero wtedy, gdy są w pełni dojrzałe, po wyblaknięciu rośliny;
• zbieraj owoce tylko wtedy, gdy są dojrzałe (chyba, że w przepisie podano inaczej);
• Zbierz korę wczesną wiosną, najlepiej w deszczową pogodę;
• zbierać trawę przed kwitnieniem;
• zbierać korzenie wczesną wiosną lub późną jesienią, część korzenia należy pozostawić w ziemi podczas kopania;
• Zbieraj liście, gdy są w pełni rozwinięte, najlepiej rano.
• latem korzenie roślin leczniczych nie są zbierane – nie zawierają tych substancji składowych, dla których w rzeczywistości wymagane jest uzyskanie rośliny leczniczej;
• jeśli roślina jest jednoroczna, jej korzenie należy zebrać jesienią, po całkowitym wyblaknięciu rośliny;
• jeśli roślina ma dwa lata, jej korzenie należy zbierać wiosną, w drugim roku życia rośliny;
• jeśli roślina jest wieloletnia, jej korzenie należy zbierać jesienią, a nawet wiosną, w drugim lub trzecim roku życia rośliny;
• zebrane korzenie należy dokładnie wypłukać (dla niektórych odciąć skórę i płaty korzeniowe), duże korzenie należy pokroić na kawałki, następnie wysuszyć – najpierw na suchym powietrzu, w cieniu, potem na słońcu lub w piekarniku;
• suszone korzenie przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
• podczas samodzielnego zbierania roślin leczniczych pamiętaj, że wśród roślin są również dość trujące; bądź ostrożny, uważnie obserwuj, aby przypadkowo nie wpadły do Twojej kolekcji;
• nigdy nie zbieraj więcej roślin leczniczych, niż jesteś w stanie udźwignąć: rośliny zebrane na przyszłość i wysuszone gdzieś na strychu szybko tracą swoje właściwości lecznicze (no, jeśli nie stają się szkodliwe!) a podążający za tobą kolekcjoner, z powodu twojej „chciwości”, może zostać z niczym – niektóre rośliny lecznicze nie są tak łatwe do znalezienia;
• zbieraj tylko zdrowe i czyste rośliny;
• nie zostawiaj sortowania roślin leczniczych na później, aby można było się pomylić, umieść je w koszu lub torbie oddzielnie od siebie;
• Nie wkładaj zebranych roślin do plastikowej torby: zanim wrócisz do domu, rośliny zaczną gnić.

 

Opr: kustosz.

Żródło: domeny publiczne

Informacje na tej stronie nie mają na celu zastąpić profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Cała zawartość, w tym tekst, grafika, obrazy i informacje, zawarte na tej stronie internetowej lub dostępne za jej pośrednictwem służą wyłącznie celom informacyjnym do prywatnego użytku.